Creator

ProjectCreator is een solide basis om snelle realisatie van projecten te verwezelijken. Het is resultaatgericht, in plaats van taakgericht. Door zich te focussen op het bereiken van resultaten in een kort tijdsbestek, dwingt men de vraag af: Wat kan gedaan worden in de beschikbare tijd? De doelstelling van ProjectCreator is het snel aanleveren van items met hoge prioriteit aan de Business.

Uw voordelen met het verkrijgen van ProjectCreator:

ProjectCreator baseert zich op vermoedelijke veranderingen.

Dit is een gevolg van het dynamisch zakelijk milieu en de problematiek waar zakelijke gebruikers dagelijks mee geconfronteerd worden, omdat zij in beginsel hebben aangegeven wat zij precies nodig hebben. Eisen zullen veranderen, prioriteiten zullen wijzigen. De nadruk ligt bij het aanleveren aan de business wat ze op het tijdsstip van levering nodig heeft en niet wat ze in beginsel dachten nodig te hebben.

ProjectCreator helpt bij de opbouw van een management control-structuur, ook bij uiterst complexe en omvangrijke projecten. Levert hulpmiddelen door kritische gebeurtenissen en knelpunten te indentificeren door middel van definitie van rollen, hierdoor wordt de richting en sturing van een project bepaald.

Business Processes uitgelegd:

 • Enterprise modelling
 • Business process modelling
 • Business analysis
 • Business ontleding functie
 • Logische datamodellering
 • Gap-analyse
 • Functie punt analyse
 • Kosten / baten-analyse
 • Business case presentatie
 • ... en nog veel meer

Gereedschap:

Software Developer:

  Is ideaal voor de ontwikkeling van software. Het omvat een verscheidenheid van online processen en sjablonen, die bijdragen aan het creëren van een optimale omgeving voor het ontwikkelen van software.

Software Selector:

  Is ideaal voor het evalueren en succesvol aanschaffen van software en implementaties. Het omvat een verscheidenheid van online processen en sjablonen, die toestaan een selectie van producten, pakketten en applicaties met elkaar te vergelijken.

Rapid E:

  Rapid E: is een moderne, gebruiksvriendelijke tool om een goede schatting te maken van IT-ontwikkeling en IT-kosten. Rapid E is een uiterst nuttige tool voor projectmanagers, business analisten, technisch team leiders, programmeurs en zakelijke gebruikers.

Kort samengevat: ProjectCreator, gebaseerd op de Mobipro-methodiek, stelt u in staat management, sturing en controle in ieder project op het hoogste niveau uit te voeren.

Download View

Orders

Voor bestellingen en/of informatie kunt u contact opnemen MOBIPRO per E-mail op sales@mobipro.comof bezoek onze webshop.

Language